DA SELFIE

 • Sung Hyun Yoon
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mũi khoắm
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Lee Jinho
  • #Gò má
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Tái phẫu thuật mắt
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Chae Bo La
  • #Hai hàm
 • Yang Joon Ho
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Mũi khoắm
  • #Phẫu mũi nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Park Hyun Woo
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mũi khoắm
  • #Đầu mũi có hình dáng mũi tên
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Kim Ha Min
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Phẫu mũi nam
  • #Xương hàm mặt nam
 • Yuisol
  • #Hàm bạnh
  • #cằm
  • #Cắt mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Cấy mỡ
 • Han Tae Ri
  • #Hàm bạnh
  • #cằm
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Mũi ngắn
 • Yudaon
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Nhấn mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Mũi ngắn
  • #Tái phẫu thuật mũi
 • Ha Yuan
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Nhấn mí
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Cấy mỡ
 • An So Yu
  • #cằm
 • Moon Ye Sol 70A ▶ 70C
  • #Độn ngực
  • #Túi Motiva
 • Kim Kyu Ha 85A ▶ 85C
  • #Độn ngực
  • #Túi Bellazel
  • #Ngực chảy xệ sau sinh
 • Kang Min Seo 75A ▶ 75C
  • #Độn ngực
  • #Túi Mentor
 • Kang Yoon 80A ▶ 80C
  • #Độn ngực
  • #Túi Motiva
1 2 3 4