Phương pháp
Reposonic DA

Chỉnh hình cơ thể không phẫu thuật, phẫu thuật

Thời gian
1 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ sâu
Không cần
nghỉ dưỡng
Có thể khác biệt
tùy từng cá nhân