DA SELFIE

 • Kang Min Seo
  • #Hàm bạnh
  • #Nhấn mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Tái phẫu thuật mũi
1