Phẫu thuật thu nhỏ ngực

Dáng ngực đẹp tự nhiên, phù hợp với cơ tỷ lệ chuẩn
Tự nhiên hơn! Tự tin hơn! Thu nhỏ ngực DA

Thời gian
Trong 50 phút~ 1,5 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ sâu
Cắt chỉ
Không cần thiết
Hồi phục
2-3 ngày