Phẫu thuật ngực mỡ tự thân

Phẫu thuật ngực sử dụng mỡ

Thời gian
Trong 2 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ
Cắt chỉ
Không cần thiết
Hồi phục
3-4 ngày