DA1:1
Luôn theo dõi sát tình trạng từng bệnh nhân

DA PLASTIC SURGERY

Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng
tại viện DA sau khi phẫu thuật