XƯƠNG HÀM MẶT
BẰNG VẬT ĐỘN

Cải thiện đường nét khuôn mặt không gọt xương

Cải thiện vùng trán
Cằm lẹm
Gò má trước
Rãnh cười