Áp dụng phương pháp phòng dịch mới nhất

Hệ thống phòng CORONA DA

DA COVID-19 CLEAN ZONE

Tiến hành phòng
dịch định kì

Khử trùng định kì
với thiết bị phòng dịch

Kiểm tra nhiệt độ thường
xuyên khách hàng

Lắp đặt camera đo nhiệt
cho khách hàng ra vào

Tuân thủ nguyên
tắc phòng dịch

Toàn thể nhân viên luôn giữ vệ sinh nghiêm
chỉnh chấp hành giãn cách xã hội

Hệ thống phòng dịch Corona DA

Viện thẩm mỹ DA thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 định kì với hoạt động phun khử trùng.phòng dịch

Hệ thống phòng dịch Corona DA

Lắp đặt camera đo nhiệt độ ở cổng ra vào và tiến hành khử trùng tay trước khi vào viện

Hệ thống phòng dịch Corona DA

Viện thẩm mỹ DA đang nghiêm túc thực hiện phương pháp phòng dịchvà quản lý vệ sinh theo chuẩn bộ y tế.

Toàn thể nhân viên đeo khẩu
trang và rửa tay
thường xuyên

Đo nhiệt độ
khi vào viện

Thực hiện giãn cách xã hội và
tránh tụ tập trong không gian hẹp

Hãy yên tâm Corona khi đến viện Da vì đã có

Hệ thống phòng chống dịch an toàn!

Seoul, Gangnam-gu ,Teheran-ro 125, Korea
bệnh viện thẩm mỹ DA
TEL : +82 10-3688-7111 | E-mail : daps.vn@gmail.com | người bảo mật thông tin cá nhân : 214-14-97135
COPYRIGHT ⓒ 2020 DAPLASTIC SURGERY ALL RIGHTS RESERVED