Áp dụng phương pháp phòng dịch mới nhất

Hệ thống phòng
CORONA DA

DA COVID-19CLEAN ZONE