Sắp xếp mỡ bọng mắt dưới

Đôi mắt rạng ngời tươi tắn
Thời gian
30 phút
Gây mê
Gây tê
Cắt chỉ
Không cần thiết
Hồi phục
2-3 ngày
Nhập viện
Không cần thiết