Phương pháp căng da .
Đường nét khuôn mặt không xâm lấn

DA
Ulthera Turner

Người mẫu Ulthera KimHaNeul

Nên cải thiện từ sớm các
nếp nhăn và nọng cằm
để duy trì thanh xuân