Tái phẫu thuật xương hàm mặt
Tái phẫu thuật cũng đẹp tại DA

Tái phẫu thuật cũng đẹp tại DA

Tái phẫu thuật cũng phải đẹp

Vì sao muốn làm tái phẫu thuật xương hàm mặt
dù đã làm một lần rồi?

Vì xương không được chỉnh theo tỷ lệ chuẩn

Vì mặt vẫn không đẹp
Sau khi phẫu thuật lần đầu!