Phẫu thuật đầu ti

Khuôn ngực đầy đặn hài hòa

Thời gian
Trong 50 phút 1,5 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ sâu
Cắt chỉ
Không cần thiết
Hồi phục
2-3 ngày