DA PLASTIC SURGERY HOMECARE

Lưu ý hậu phẫu
cho từng phẫu thuật

DA

Hãy lưu ý thực hiện để có kết quả tốt nhất

※ Hình ảnh đã được sự đồng ý của người mẫu và có thể khác với thực tế tùy góc chụp