Gây mê an toàn trong lúc phẫu thuật

Chăm sóc an toàn DA
Hệ thống chăm sóc an toàn DA!

Thường trực 9 bác sĩ gây mê hồi sức

Bạn lo lắng về gây mê trước phẫu thuật?

Hãy gây mê an toàn tại DA

Thường trực 9 bác sĩ gây mê hồi sức

Theo dõi 24/7 tình trạng
bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật

Bác sĩ gây mê hồi sức thường trực

Thường trực 9 bác sĩ gây mê hồi sức
Từng bệnh nhân sẽ được theo dõi theo chế độ 1:1 đảm bảo độ chính xác và an toàn

Việc bác sĩ gây mê hồi sức luôn thường trực
có quan trọng không?

Tùy theo thể trạng từng người mà phương pháp gây mê và lượng thuốc mê cũng khác nhau,
vì thế cần phải có bác sĩ gây mê hồi sức thường trực để đảm bảo an toàn

Chỉ cần gây mê là hoàn tất?

NO!

Cần phải theo dõi tình trạng bệnh nhân
trong suốt quá trình gây mê để đảm bảo an toàn

*Kết quả xét nghiệm*

Hệ thống theo dõi tình trạng từng cá nhân trong suốt quá trình gây mê

Phải kiểm tra liên tục tình trạng bệnh nhân!

Theo dõi tình trạng huyết áp, nhịp tim và nhịp thở của từng bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật để
đảm bảo an toàn và có thể phản ứng kịp thời với các tình huống khẩn cấp

An toàn hơn với các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp phụ trách từ lúc
Tư vấn ▷ Phẫu thuật ▷ Hậu phẫu

AN TÂM HƠN VÌ BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA THÔNG TIN
CÁC BÁC SĨ CHUYÊN KHOA BẤT KÌ LÚC NÀO!
Cần phải theo dõi tình trạng bệnh nhân
trong suốt quá trình gây mê để đảm bảo an toàn

BẠN CÓ THỂ YÊN TÂM HƠN VỀ AN TOÀN

Cần phải theo dõi tình trạng bệnh nhân
trong suốt quá trình gây mê để đảm bảo an toàn

Seoul, Gangnam-gu ,Teheran-ro 125, Korea
bệnh viện thẩm mỹ DA
TEL : +82 10-3688-7111 | E-mail : daps.vn@gmail.com | người bảo mật thông tin cá nhân : 214-14-97135
COPYRIGHT ⓒ 2020 DAPLASTIC SURGERY ALL RIGHTS RESERVED