DA SELFIE

 • Yuisol
  • #Hàm bạnh
  • #cằm
  • #Cắt mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Cấy mỡ
 • Ha Yuan
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Nhấn mí
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Cấy mỡ
 • Kim Yu Ju
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Dàn bọng mỡ mắt
  • #Mũi khoắm
  • #Mũi ngắn
  • #Cấy mỡ
 • Lee Jun Woo
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Cấy mỡ
  • #Phẫu thuật mắt nam
  • #Phẫu mũi nam
 • Gimsua
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Cấy mỡ
 • Kim Siyeon
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Dàn bọng mỡ mắt
  • #Mũi ngắn
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Cấy mỡ
 • Moon Ha Eun
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #Cấy mỡ
 • Yoon Yeeun
  • #Gò má
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Tái phẫu thuật mắt
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Accu
 • Han Jiwoo
  • #Cắt mí nâng cơ
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Căng da
  • #Accu
  • #Căng da
 • Yuchaewon
  • #Nhấn mí nâng cơ
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Accu
 • Eun Su A
  • #Hai hàm
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Cấy mỡ
 • Kim Seoyoung
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Mũi khoắm
  • #Cấy mỡ
 • Lee Ye Seol
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #Nhấn mí
  • #Mở góc mắt phía trước
  • #Mở khóe trên đuôi mắt
  • #Mở khóe dưới đuôi mắt
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Cấy mỡ
 • Yujian
  • #Hàm bạnh
  • #Gò má
  • #cằm
  • #Nhấn mí
  • #Dàn bọng mỡ mắt
  • #Mũi to
  • #Thu nhỏ cánh mũi
  • #Cấy mỡ
 • Im ayeong
  • #Gò má
  • #Sống mũi
  • #Đầu mũi
  • #Cấy mỡ
1 2