Gây mê an toàn trong lúc phẫu thuật

Chăm sóc an toàn DA
Hệ thống chăm sóc an toàn DA!

Thường trực 9 bác sĩ gây mê hồi sức