Không thể nhìn thấy bằng mắt những vấn đề phát sinh với túi độn

Nên khám ngực sau phẫu thuật bởi bác sĩ chuyên khoa ngực.

Khám ngực sau phẫu thuật

Khám ngực sau phẫu thuật & DA

Phẫu thuật ngực ở các viện khác vẫn
có thể khám ngực tại DA