TIÊM MỠ TỰ THÂN DA

Trẻ hóa khuôn mặt với phương pháp tiêm mỡ
làm mặt căng đầy baby!

Thời gian
1 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ
Nhập viện
Không cần thiết
Cắt chỉ
sau 7 ngày
Hồi phục
3-4 ngày