Botox DA+ SKIN & PETIT

Giảm cơ hàm
Cải thiện nếp nhăn nhỏ và tạo khuôn mặt thon gọn

Cải thiện khuôn mặt thon
gọn không nếp nhăn với DA