PHƯƠNG PHÁP HÚT MỠ tại DA

Không chỉ đơn thuần là hút mỡ thừa mà còn tạo một thân hình
cân đối Balance body

Thời gian
1 tiếng
Gây mê
Gây mê ngủ
Hồi phục
sau 1 ngày
Có thể khác
nhau tùy cơ địa